top of page

บรรจุภัณฑ์ระบายอากาศ

สำหรับสารเคมีบางชนิดที่มีสารอินทรีย์หรือสารออกฤิทธิ์ที่ปล่อยก๊าซ ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแล้วจะทำให้เกิดการเสียรูปของภาชนะบรรจุ ด้วยเทคโนโลยีและประสบการณ์ของเรา บรรจุภัณฑ์ของเราสามารถระบายอากาศได้และรักษาระดับแรงดันที่เท่ากันในภาชนะบรรจุได้โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่หรือความหนาของผนังบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบระบายอากาศของเราจะช่วยปกป้องการแทรกซึมของของเหลวได้ และให้การผสมผสานกันที่ดีที่สุดของของเหลวและการไหลของอากาศหรือก๊าซ เพื่อบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
bottom of page